Äkkilsämikielâ lii sämikielâ, mii kielâlávt lohhoo nuorttâkielâi nannaamjuávkun. Tot sarnui Ruošâst, mut onnáá peeivi kielâ lii lappum. Äkkilsämikielâ majemuš sárnoo Maria Sergina jaamij ive 2003. Jo 1990-lovvoost äkkilsämikielâ sárnooh lijjii vuálá 10.[1]

Kirjálâšvuotâ mute

Käldeeh mute

  1. Saame Venäjällä - M.A. Castrénin seura www.ugri.net. Čujottum 14.11.2022.