Ive 2022 sämikielâliih kirjeh

Ive 2022 sämikielâliih kirjeh -sijđo kieđâvuš čaabâ- já tiätukirjálâšvuođâ kiirjijd, moh almostuvvii mon peri sämikielân ive 2022.

Anarâškielân mute

Čaabâkirjálâšvuotâ mute

Párnái- já nuorâikirjálâšvuotâ mute

Tiätukirjálâšvuotâ mute

Oppâkirjeh mute

Orjâlâškielân mute

Čaabâkirjálâšvuotâ mute

Párnái- já nuorâikirjálâšvuotâ mute

Tihtâkirjeh mute

Käldeeh mute