Nuorttâmeerâ lii Atlant väldimeerâ sijđomeerâ Tave-Euroopist Suomâ, Ruotâ, Tanska, Saksa, Puola, Eestieennâm, Latvia, LiettuaRuošâ kooskâst. Tot lii maailm nubben stuárráámus merâsaivâääldis Čapismeerâ maŋa. Kattegat čuálmi Ruotâ já Tanska kooskâst sierree Nuorttâmeerâ Tavemeerâst. Nuorttâmeerâ lii epitáválâš meerâ vyeligáá sälttinalliisvuođâ já olleečääsi hiäjuvuođâ tiet. Nuorttâmeerâ koskâkieŋŋâlvuotâ lii tuše 54 meetterid já ton kieŋâlumos saje lii 459 meetterid. Meerâ vijđodâh lii suullân 392 000 neljihâškilomeetterid. 4 000–6 0000 ihheed tassaaš Tanska čuálmih lijjii kieŋâluboh já kobdebeh ko onnáá peeivi, já talle Nuorttâmeerâ sälttinalliisvuotâ lâi käävci kerdid stuárráb. Tuot äigipaje lii kočodum Litorinameerâ paijeen.

Nuorttâmeerâ

Käldeeh mute

 
Jurgâlus
Taat artikkâl teikkâ uási tast lii jurgâlum teikkâ toos láá uccum tiäđuh ereskielâlâš Wikipedia artikkâlist.
Algâalgâlâš artikkâl: fi:Itämeri