Luokka:Taažah kirječälleeh

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.

Siijđoh, moh láá luokkaast Taažah kirječälleeh

Čuávuvááh 6 siijđo kuleh taan luokan. Siijđoi ubâlâš meeri luokkaast lii 6.