Taat luokka lii čiehhum.

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.

M

Siijđoh, moh láá luokkaast Muusiknarceh

Taan luokkaast lii čuávuvâš sijđo.