Luokka:Musikkárnarceh

Taat luokka lii čiehhum.

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.

L

Siijđoh, moh láá luokkaast Musikkárnarceh

Taan luokkaast lii čuávuvâš sijđo.