Uu Uu
 
Anarâškielâ pustaveh
Läättinlâš pustaveh
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
(Qq) Rr Ss Tt Uu Vv
(Ww) (Xx) Yy Zz
Eres anarâškielâ pustaveh
Ââ Áá Ää
Čč Đđ Ŋŋ
Šš Žž
Listo pustavijn

U lii läättinlâš puustavoornig 21. já anarâškielâ puustavoornig 27. puustav.

U

Fáádást eres soojijn Mute

Käldeeh Mute

Taat kielân teikkâ kielâtiettui lahtojeijee artikkâl lii uáli uánihâš já narcce. Tun puávtáh išediđ Wikipedia viijđedmáin artikkâl.