Luokka:Taažah kuhes määđhi käččeeh

Siijđoh, moh láá luokkaast Taažah kuhes määđhi käččeeh

Taan luokkaast lii čuávuvâš sijđo.