Luokka:Luokah ive mield

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.