Luokka:Eŋlandlâš čaittâleijeeh

Taan luokkaast láá eŋlandlâš čaittâleijeeh.

Siijđoh, moh láá luokkaast Eŋlandlâš čaittâleijeeh

Čuávuvááh 4 siijđo kuleh taan luokan. Siijđoi ubâlâš meeri luokkaast lii 4.