Luokka:Aasialâš čaittâleijeeh

Taan luokkaast láá aasialâš čaittâleijeeh.

Vyeliluokah

Čuávuvááh 2 vyeliluoka kuleh taan luokan. Vyeliluokai ubâlâš meeri luokkaast lii 2.