Koskâmeerâ

Koskâmeerâ lii meerâ Euroop, AfrikAasia kooskâst. Gibraltarčuálmi ovtâstit ton Atlant väldimeerân.

Koskâmeerâ kárttá anarâškielân

Koskâmeerâ lii ain lamaš tergâdis jotteemvävli já ton riddoin láá šoddâm maaŋgah merhâšittee kulttuureh.

KäldeehMute