Druk tsendhen

Druk tsendhen lii Bhutan aalmuglâšlaavlâ.[1] Tot lii lamaš kiävtust ive 1953 rääjist.[1] Lavluu lii nuottim Aku Tongmi, já ton saanijd lii čáállám Gyaldun Dasho Thinley Dorji.[1]

Säänih (dzongkhakielân)Mute

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།

TranslitteraatioMute

Druk tsendhen koipi gyelkhap na
Loog ye ki tenpa chongwai gyon
Pel mewang ngadhak rinpo chhe
Ku jurmey tenching chhap tsid pel
Chho sangye ten pa goong dho gyel
Bang che kyed nyima shar warr sho.

KäldeehMute

  1. 1,0 1,1 1,2 BHUTAN: National Anthem of Bhutan (Druk tsendhen) Anthems. National Anthems of the World Organisation (NAW). Čujottum 2.1.2022. (eŋgâlâskielân)
Taat artikkâl teikkâ uási tast lii jurgâlum teikkâ toos láá uccum tiäđuh ereskielâlâš Wikipedia artikkâlist.
Algâalgâlâš artikkâl: fi:Druk tsendhen