Luokka:Kanadalâš kirječälleeh

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.

Siijđoh, moh láá luokkaast Kanadalâš kirječälleeh

Čuávuvááh 2 siijđo kuleh taan luokan. Siijđoi ubâlâš meeri luokkaast lii 2.