Luokka:Ive 1914 šoddâmeh

Vyeliluokah

Taan luokkaast lii čuávuvâš vyeliluokka.

J

Siijđoh, moh láá luokkaast Ive 1914 šoddâmeh

Čuávuvááh 3 siijđo kuleh taan luokan. Siijđoi ubâlâš meeri luokkaast lii 3.